Kuben videregående skole
Kuben logo
karakterkalkulator

Beregn dine karakterer fra ungdomsskolen

Bruk karakterkalkulatoren for å beregne gjennomsnittskarakteren du søker videregående med.

Fyll inn karakterer

Matematikk

fjern emne

Standpunktkarakter

Eksamenskarakter

Norsk muntlig

fjern emne

Standpunktkarakter

Eksamenskarakter

Norsk skriftlig

fjern emne

Standpunktkarakter

Eksamenskarakter

Norsk sidemål

fjern emne

Standpunktkarakter

Eksamenskarakter

Mat og helse

fjern emne

Standpunktkarakter

Eksamenskarakter

Engelsk

fjern emne

Standpunktkarakter

Eksamenskarakter

Kunst og håndverk

fjern emne

Standpunktkarakter

Eksamenskarakter

Samfunnsfag

fjern emne

Standpunktkarakter

Eksamenskarakter

KRLE

fjern emne

Standpunktkarakter

Eksamenskarakter

Naturfag

fjern emne

Standpunktkarakter

Eksamenskarakter

Kroppsøving

fjern emne

Standpunktkarakter

Eksamenskarakter

Musikk

fjern emne

Standpunktkarakter

Eksamenskarakter


Karaktersnitt: 0.00

Studier på Kuben

Poenggrenser er basert på siste 4 års nedre grense.

Vi tror du trenger litt høyere snitt for å komme inn på disse:
Teknikologi og industrifag
Siste års inntakskrav: 3.55
Helse- og oppvekstfag
Siste års inntakskrav: 3.70
Bygg- og anleggsteknikk
Siste års inntakskrav: 3.85
Elektro og datateknologi
Siste års inntakskrav: 3.90
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Siste års inntakskrav: 3.95
BYSK – Yrkes- og studiekompetanse Byggteknikk
Siste års inntakskrav: 4.00
Studiespesialisering, Teknologi- og miljølinja
Siste års inntakskrav: 4.00
Robotikklinja - Studiespesialisering med automasjon og robotikk
Siste års inntakskrav: 4.35
HYSK - Yrkes- og studiekompetanse Helsefag
Siste års inntakskrav: 4.40
Studiespesialisering
Siste års inntakskrav: 4.45
Informatikklinja
Siste års inntakskrav: 4.55